Privacy

Privacy Statement

Mensenhandelpetitie.nl  respecteert de privacy van alle ondertekenaars van de petitie en draagt er zorg voor dat de informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen in het kader van de mensenhandelpetitie. Mensenhandelpetitie zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stellen anders dan degenen die direct zijn betrokken bij deze petitie of met uw uitdrukkelijke toestemming. Nooit zullen uw gegevens verstrekt worden voor commerciele doeleinden.

Indien u wilt dat uw gegevens verwijderd worden, dan kunt u contact opnemen met mensenhandelpetitie@gmail.com

De gegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.