MENSENHANDEL PETITIE

Dagelijks worden in ons land vele kinderen, vrouwen en mannen onder dwang uitgebuit. Mensen worden als slaven ingezet in de land- en tuinbouw, de horeca of als au pair. In de seksindustrie worden kinderen, vrouwen en mannen dagelijks gedwongen tot het verrichten van seksuele handelingen. Dat is mensenhandel in Nederland. Dit is onacceptabel.

Teken daarom de mensenhandel petitie aan de Tweede Kamer.
Alleen uw naam zal zichtbaar getoond worden onder aan de pagina.

Zie de toelichting hieronder.

Mensenhandel in Nederland is onacceptabel!

Ik steun daarom de petitie op www.mensenhandelpetitie.nl en verzoek de Tweede Kamer:

- Strengere straffen voor mensenhandelaren mogelijk te maken door het strafmaximum voor mensenhandel te verhogen naar 12 jaar.

- De opsporingscapaciteit van de politie te vergroten met zoveel deskundige mensen als noodzakelijk voor het aantal vermoedelijke slachtoffers.

- De opvangcapaciteit voor slachtoffers van mensenhandel structureel te vergroten.

- - -

Human trafficking in the Netherlands is unacceptable!

I therefore support the petition at www.mensenhandelpetitie.nl and request the Dutch parliament to:

- Make more severe punishment fro traffickers possible by raising the maximum sentence for human trafficking to 12 years.

- Increase the investigative capacity of the police with so many knowledgeable people as necessary for the probable amount of victims.

- Structurally increase the support and shelter for victims.

[signature]

1,438 signatures

Share this with your friends:

   

Wat wij aan de Tweede Kamer verzoeken:

VERHOOG HET STRAFMAXIMUM VOOR MENSENHANDEL

De opbrengsten van mensenhandel zijn enorm; de pakkans is gering en de straffen zijn laag, ook in vergelijking met verkrachting. Het huidige strafmaximum staat niet in verhouding tot het maximum voor een vergelijkbaar delict als verkrachting. Er is geen enkele reden te bedenken waarom het strafmaximum voor mensenhandel minder zou moeten zijn dan voor verkrachting. Verhoog het strafmaximum voor het gronddelict naar 12 jaar.

VERGROOT DE OPSPORINGSCAPACITEIT BIJ POLITIE

De strijd tegen mensenhandel houdt niet op bij het verhogen van het strafmaximum alleen. De inzet van voldoende politie is essentieel. Op dit moment beschikt de politie niet over  voldoende capaciteit om mensenhandel effectief te bestrijden. Elke eenheid bij de Nationale politie dient daarom te beschikken over een afdeling Mensenhandel met ruim voldoende en gespecialiseerde mensen. Wij verzoeken de opsporingscapaciteit aan het aantal vermoedelijke slachtoffers aan te passen.

VERGROOT DE OPVANGCAPACITEIT VOOR SLACHTOFFERS

Slachtoffers zijn vaak ernstig getraumatiseerd door het fysieke en psychische geweld. Zij hebben rust en gespecialiseerde opvang nodig om een begin te maken met de verwerking van hun trauma’s. Er zijn tien keer meer geregistreerde slachtoffers dan gespecialiseerde opvangplaatsen. Dat leidt tot onmenselijke situaties. Wij verzoeken per direct én structureel voor voldoende gespecialiseerde opvangcapaciteit te zorgen.

De gevraagde maatregelen zijn slechts een begin.  De effective bestrijding van mensenhandel vraagt om veel meer maatregelen, beleid en vooral bewustwording. Met deze petitie willen we de politiek laten weten dat we mensenhandel in Nederland niet kunnen en niet mogen tolereren.

Laatste ondertekeningen
1,438Keenan CelinaNov 16, 2017
1,437t tNov 07, 2017
1,436Elise StoksNov 06, 2016
1,435Gerda BuistJan 30, 2016
1,434Samantha RiemJan 04, 2016
1,433Alison JenkinsJul 29, 2015
1,432Tini BolJan 27, 2015
1,431Esther BoschOct 24, 2014
1,430Hillie PetersMay 04, 2014
1,429Chelsea DurbanJan 21, 2014
1,428Natascha van MeerJan 12, 2014
1,427Marije MasereeuwNov 03, 2013
1,426Beatriz ManzanasOct 31, 2013
1,425Anouk Linders Oct 30, 2013
1,424Henk TwerdaOct 23, 2013
1,423Lian WallingaOct 23, 2013
1,422Wijgert IJlstOct 23, 2013
1,421Steven DatOct 23, 2013
1,420Marleen van EijlOct 23, 2013
1,419M VeldhuisOct 01, 2013
1,418Martijn van der PluijmSep 26, 2013
1,417Pieter BartenJun 24, 2013
1,416Sibbeline de LangeMay 21, 2013
1,415andré van essenMay 17, 2013
1,414Jonne KnevelMay 08, 2013
1,413Clementa VeldmanMar 09, 2013
1,412H. OrrFeb 28, 2013
1,411Michelle von NeupertFeb 27, 2013
1,410Cassandra AndersonFeb 27, 2013
1,409Alyssa GFeb 27, 2013
1,408Natasha WinnFeb 27, 2013
1,407Mary PoelstraFeb 27, 2013
1,406Ashling MoroneFeb 27, 2013
1,405Angelika FlisterFeb 27, 2013
1,404Liz MFeb 27, 2013
1,403Alexandra PoleijFeb 27, 2013
1,402Olha KhakhynaJan 14, 2013
1,401Joost RichardsJan 05, 2013
1,400nora YorksevenJan 01, 2013
1,399Tonny CoxDec 14, 2012
1,398Anja GoudzwaardNov 21, 2012
1,397Margo DusselNov 06, 2012
1,396tim derksNov 06, 2012
1,395Karina ZonneveldNov 06, 2012
1,394Bianca van der WalNov 06, 2012
1,393Peter HuitemaNov 04, 2012
1,392A.J.J. BellenSep 01, 2012
1,391Anchelita GowriJul 25, 2012
1,390Jo-Anne en Inez Middelkoop/HollemanJun 21, 2012
1,389Yvy KirchnerJun 20, 2012